Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud


Home > wat-is-m25


Wat is M25?

In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 
jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen door
zich in te zetten voor anderen. 

Je komt in contact met andere kanten van de 
samenleving, met mensen die je anders
misschien niet zo gauw zou ontmoeten,
bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ouderen,
gehandicapten, verslaafden enz.

M Twentyfive
De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst 
Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen 
zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is 
wat ze voor de zwakkeren in de samenleving 
kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: 
de hongerigen, de dorstigen, de naakten, 
de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. 
En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze 
minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je 
uiteindelijk voor mij gedaan.


​Wat doet M25?

Het ‘​doen’ staat bij M25-groepen centraal.
Je gaat je ook actief mét en voor de mensen 
die je ontmoet inzetten. 

Zo kun je bijvoorbeeld met de kinderen in de
vrouwenopvang naar de film gaan, 
actie voeren voor de Voedselbank , meehelpen
bij maaltijdvieringen voor dak- en thuislozen,
samen met ouderen die zelf de oorlog nog
hebben meegemaakt de film "Oorlogswinter" 
bekijken en met hen praten over hun ervaringen.
Echt te veel om op te noemen. 
​​​​M25
 Login