Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud


Home > matteus25

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:
"Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld 
voor jullie bestemd is. 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 
en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen 
en jullie kwamen naar mij toe." 
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 
"Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 
Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, 
u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien 
dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?" 
En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor mij gedaan."

Matteüs 25,34-40​
M25
 Login