Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wat is M25?


M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Wat doet een M25-groep?
M25 neemt contact op met instellingen en organisaties die zich inzetten voor mensen in de streek of stad waar je woont die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met de voedsel-
bank, het opvanghuis voor dak- en thuislozen, een ziekenhuis of verzorgingshuis, de jeugdgevangenis. En we vragen dan of jongeren een bijdrage kunnen leveren aan hun werk. 

Samen met mensen van die organisaties word je dan voorbereid op het vrijwilligerswerk dat je voor hen kunt doen. En vervolgens ga je ook samen met andere jongeren echt aan de slag. 

Wie kan er meedoen?
M25 kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, rooms-katholiek, protestant, moslim of hindoe, je bent van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen is niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden. 

De enige drempels liggen misschien in jezelf. Is het niet eng om een dakloze of verslaafde te ontmoeten? In ziekenhuizen kom je misschien liever zo min mogelijk binnen. Of misschien twijfel je wel of je mensen echt iets te bieden hebt. Vooroordelen, angst of twijfels aan jezelf? Kom gewoon een keertje meedoen en je merkt vanzelf óf en hóe je daarmee om kunt gaan. 

Voor en door jongeren
M25 wordt voor en door jongeren georganiseerd. De begeleiding is er vooral om te zorgen dat alles met de organisaties goed geregeld is en jongeren ook de taak aankunnen die van hen gevraagd wordt. Als jongere kun je meedenken over nieuwe activiteiten, de wijze waarop dingen worden aangepakt en wat jouw bijdrage kan zijn. 

De naam
De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan.


 Login